Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2024

28/03/2024

Ngày 28/03/2024, tại Hội trường 302, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2024. PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/1f9a5382jpg-20240328083424-e.jpg

PGS.TS Bùi Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có PGS.TS Lê Viết Báu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc,  các cán bộ, giảng viên tham gia công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5293742796187-e29289a981c90b9c63ddeef2d538fc76-20240328082953-e.jpg
PGS.TS. Lương Kim Phượng – Trưởng phòng QLĐT SĐH triển khai công tác tuyển sinh sau đại họcMedia/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5293743198634-5c492a07afde007b1d7bcbab19b5d9ec-20240328083042-e.jpg

 TS. Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng QLĐT triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5293743143665-e96ce2dde06235cba5a59051659501e3-20240328083022-e.jpg

PGS.TS. Ngô Chí Thành – Giám đốc TT GDTX triển khai công tác tuyển sinh liên thông, vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2024

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Kim Phượng – Trưởng phòng QLĐT SĐH; TS. Phạm Văn Hiền – Trưởng phòng QLĐT và PGS.TS. Ngô Chí Thành – Giám đốc Trung tâm GDTX đã triển khai công tác tuyển sinh các hệ bậc, trình độ đào tạo đại học, sau đại học năm 2024 của Nhà trường. Theo đó, năm 2024, Trường Đại học Hồng Đức thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học gồm có: 07 chuyên ngành trình độ tiến sĩ với 30 chỉ tiêu và 21 chuyên ngành trình độ thạc sĩ với 526 chỉ tiêu; đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy, Nhà trường thực hiện tuyển sinh 31 ngành với 2.040 chỉ tiêu; đối với tuyển sinh đào tạo đại học liên thông, vừa làm vừa học, thực hiện tuyển sinh 37 ngành với 4.520 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị quản lý đào tạo cũng nêu rõ những lưu ý trong công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2024; những chính sách ưu tiên trong tuyển sinh trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Hồng Đức; công tác tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh năm 2024.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5293743108975-3383e1303cc8b3de39a4149c02fbcfa4-20240328082953-e.jpg

PGS.TS. Lê Viết Báu - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu ý kiến tại Hội nghịMedia/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5293743166000-ca56b22572e710d20d991829898cc93c-20240328083022-e.jpg

PGS.TS. Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/1-20240328085733-e.jpg

PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, ở phần thảo luận, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến đóng góp và đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh một cách cụ thể và hiệu quả cho năm 2024, bao gồm các vấn đề về nền tảng và phương pháp truyền thông, cách thức triển khai các hoạt động tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh; xây dựng đội ngũ tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh; phương án tư vấn, truyền thông đối với các ngành đào tạo mới; chế độ, chính sách cho công tác tuyển sinh ... Ngoài ra, cũng có những trao đổi về việc điều chỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ đối với người học; rà soát lại các chương trình đào tạo để có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp .... nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo tại HDU, đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng của xã hội hiện nay.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5293743186616-8a1c8e72501d94eacf96febf75a0999f-20240328083034-e.jpg

 PGS.TS. Mai Văn Tùng - Trưởng khoa KHXH phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5293743129344-773a26e2e9b15c55e9983266221a9db2-20240328082953-e.jpg

TS. Lê Văn Minh - Trưởng khoa LLCT - Luật phát biểu ý kiến tại Hội nghị 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5293742691089-9fa280fc641af8fc9c6c6f9d24b5f3d7-20240328082752-e.jpg

TS. Lê Đình Nghiệp - Giám đốc TT CNTT&TT phát biểu ý kiến tại Hội nghị 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5293742668084-cfb9a37614ecc7f0f37b9d9c6edcc729-20240328082752-e.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Bùi Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các phương thức truyền thông để thông tin về các ngành, chuyên ngành ở các hệ bậc đào tạo, đặc biệt là các ngành học mới, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần có sự sáng tạo trong công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện một cách đồng bộ, khoa học, hiệu quả với quyết tâm cao nhất. Lãnh đạo Nhà trường sẵn sàng ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động, ý tưởng mang tính đột phá, đạt hiệu quả cao trong công tác truyền thông, tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh năm 2024. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị và đề nghị các đơn vị có liên quan sớm kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn.

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Thông tin đào tạo