Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

26/01/2024

Sáng ngày 26/01/2024, tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ (KHCN): “Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” do TS. Lê Thị Thắm, Giảng viên Khoa LLCT – Luật làm chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Hồng Đức chủ trì thực hiện.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/1f9a0060-20240126015333-e.jpg

PGS.TS. Lương Đình Hải -Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo do PGS.TS. Lương Đình Hải đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng, cùng với sự tham gia của các thành viên hội đồng là các nhà khoa học đến từ Viện Triết học, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Hồng Đức và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Tham dự buổi nghiệm thu còn có đại diện lãnh đạo phòng QLKH, CN&HTQT, Trường Đại học Hồng Đức; thành viên nhóm nghiên cứu và các giảng viên, sinh viên quan tâm đến chủ đề nghiên cứu của đề tài.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/1f9a0079-20240126015334-e.jpg

TS. Lê Thị Thắm trình bày những kết quả nghiên cứu chính của đề tài

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Lê Thị Thắm đã trình bày những kết quả nghiên cứu chính cũng như các sản phẩm đạt được của đề tài. Theo đó, Đề tài đã đánh giá được thực trạng nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Thanh Hoá trong bối cảnh công nghiệp 4.0; xác định được yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nguồn nhân tực ngành giáo dục tỉnh Thanh Hoá; đề xuất được giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Thanh Hoá trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài ra, đề tài đã đào tạo thành công 02 thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục; công bố 01 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế và 01 bài báo đăng tải trên tạp chí chuyên ngành trong nước có chỉ số ISSN. 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/1f9a0091-20240126015332-e.jpg
Quang cảnh buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc. Đây là đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn cao, có tính hệ thống, nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện về nguồn nhân lực giáo dục tỉnh Thanh Hoá trong bối cảnh 4.0. Đề tài đã làm rõ được các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài; phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của ngành GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa và chỉ ra những thành tựu cũng như những tồn tại, hạn chế của nguồn nhân lực GD&ĐT tỉnh nhà; đề xuất hệ thống 04 giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các giải pháp mà nhóm tác giả đưa ra là có căn cứ khoa học, được luận chứng rõ ràng từ mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và các bước tiến hành, vì vậy có tính khả thi cao. Nhìn chung, các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu theo quy định. 

Với những kết quả nêu trên, Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đề tài xếp loại đạt./.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/1f9a0050-20240126015332-e.jpg

 Chủ nhiệm đề tài chụp ảnh cùng Hội đồng nghiệm thu

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/1f9a0041-20240126015332-e.jpg
 Thành viên nhóm nghiên cứu chụp ảnh cùng Hội đồng nghiệm thu

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Thông tin khoa học công nghệ