Phiên họp thường kỳ Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 – 2024

21/06/2023

Chiều ngày 21/06/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức phiên họp thường kỳ. PGS.TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2019 - 2024 chủ trì phiên họp.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202306/Images/z4451280147094-4ca2fbea7aa2b7619bd1f3f5ffdcb92b-20230621040716-e.jpg

PGS. TS. Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT phát biểu chủ trì phiên họp

Phát biểu chủ trì phiên họp, PGS. TS. Bùi Văn Dũng nhấn mạnh: Việc mở mới ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học là nhiệm vụ quan trọng để khẳng định thương hiệu và uy tín của Nhà trường với xã hội, đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có của Nhà trường. Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận cho ý kiến chủ trương mở mới chuyên ngành trình độ tiến sĩ Quản lý giáo dục và thẩm định Đề án mở mới chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Khoa học Máy tính (Khoa CNTT&TT).

 Media/1_hdu_home/FolderFunc/202306/Images/z4451280147075-9301ffbca7e2f78b0821f577bf535901-20230621040716-e.jpg

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp diễn ra nghiêm túc và trách nhiệm với nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc của thành viên Hội đồng đối với các nội dung nêu trên, nhất là đối với chủ trương mở mới chuyên ngành trình độ tiến sĩ Quản lý giáo dục. Các ý kiến đều tập trung vào tiêu chuẩn, điều kiện mở ngành. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, tư vấn, Hội đồng đã biểu quyết thông qua chủ trương mở mới chuyên ngành trình độ tiến sĩ Quản lý giáo dục. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận và thông qua các nội dung: Đề án mở mới chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Khoa học Máy tính (Khoa CNTT&TT); chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục Mầm non); đề nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ đợt 2 năm 2023 cho các nghiên cứu sinh.

Kết luận phiên họp, PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên Hội đồng; nhấn mạnh những nội dung Hội đồng đã thông qua tư vấn Hiệu trưởng và đề xuất chuẩn bị các nội dung cho phiên họp tiếp theo của Hội đồng./.

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Thông tin khoa học công nghệ