Diễn đàn khoa học “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động khoa học, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2030”

10/10/2023

Sáng ngày 10/10/2023, tại P.302, Nhà Điều hành; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thanh Hóa, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức tổ chức Diễn đàn khoa học “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động khoa học, đổi mới sáng tạo (ĐMST) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2030”.
 
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/z4769978334034-9fa7f5e0bb2b54ffcc63b037ee6ecb7d-20231010124442-e.jpg

Lãnh đạo các đơn vị tổ chức chủ trì diễn đàn

Tham dự Hội thảo, có TS. Nguyễn Ngọc Tuý – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ThS. Trần Duy Bình – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hoá; TS. Nguyễn Văn Phát – nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Văn Cuông – Nguyên Phó đảng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; đại diện các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về phía trường Đại học Hồng Đức có PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Lê Viết Báu – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng trường; PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo và đông đảo cán bộ giảng viên trong trường.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/b55df625acbb78e521aa4-20231010120143-e.jpg

TS. Nguyễn Văn Phát – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo đề dẫn tại diễn đàn

Tại diễn đàn TS. Nguyễn Văn Phát – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa đã phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo đề dẫn, theo đó báo cáo nêu rõ: Trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến XIX, ở các khía cạnh và mức đội khác nhau, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều được xác định là một trong các chương trình trọng tâm và khâu đột phá. Tỉnh đã sắp xếp, củng cố các cơ sở giáo dục đại học và thành lập mới một số trường đại học, phân viện đại học và các trường cao đẳng nghề. Nhờ đó, quy mô, ngành nghề và hình thức đào tạo ngày càng được mở rộng và đa dạng hóa. Quy mô đào tạo được tăng mạnh, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tỉnh đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đảm bảo thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh các giai đoạn vừa qua đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được; cả số lượng, chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh hiện nay còn nhiều bất cập; đầu tư xã hội cho hoạt động nghiên cứu KH&CN còn thấp, hiệu quả chưa cao; kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội còn hạn chế; chưa có sự bứt phá trong việc đề xuất, tuyển chọn nhiệm KHCN có tầm chiến lược; hoạt động ĐMST mới chỉ khởi động bước đầu, chưa xác định được nội hàm và sự vận động cụ thể trong sản xuất và đời sống; tiềm lực KHCN còn hạn chế; đóng góp của doanh nghiệp KHCN vào hoạt động KHCN và phát triển kinh tế - xã hội chưa nhiều, còn ở mức thấp; chính sách khuyến khích, phát huy trí tuệ, đóng góp của đội ngũ trí thức KHCN và hoạt động ĐMST chưa tương xứng với yêu cầu phát triển; chưa gắn kết chặt chẽ kết quả nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực KH&CN với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý của tỉnh.

Trên cơ sở những thành công và hạn chế mà báo cáo đề dẫn đã chỉ ra; TS. Nguyễn Văn Phát đề nghị các đại biểu tham dự diễn đàn cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề xuất được những giải pháp thiết thực hướng tới mục tiêu, triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy hoạt động khoa học, ĐMST, thu hút nhân tài và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế phục vụ phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng yếu của tỉnh Thanh Hoá.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/367e7d141e8acad4939b3-20231010120217-e.jpg

PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu chào mừng tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức thay mặt Nhà trường nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu đã đến dự Diễn đàn khoa học rất có ý nghĩa này. PGS.TS. Bùi Văn Dũng cho biết: Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay, trước những thách thức đặt ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế, Đại hội XIII của Đảng đặc biệt chú trọng vai trò của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là một trong những đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới. Vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KHCN, đổi mới sáng tạo có vai trò quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc thù địa phương. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực thì vấn đề cấp bách hiện nay của các trường đại học địa phương là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương, khu vực trong xu thế toàn cầu hóa và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người học của Trường ĐH Hồng Đức đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong các hoạt động để cùng góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ. Đồng thời, PGS.TS. Bùi Văn Dũng cũng nhận định: “Diễn đàn khoa học Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động khoa học, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 -2030 là cơ hội để Trường Đại học Hồng Đức và các nhà khoa học, nhà quản lý trên đại bàn tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thảo luận về các vấn đề liên quan nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó tìm ra các giải pháp, định hướng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/39724c1d1683c2dd9b925-20231010120207-e.jpg

Đại biểu tham dự diễn đàn

Diễn đàn đã thu hút được gần 20 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, các cán bộ nghiên cứu và giảng viên đến từ các sở, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN và trường đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các báo cáo tham luận tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2021-2030; Thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ sở đào tạo của tỉnh Thanh Hóa; Những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2021-2030. Thực trạng và khả năng đáp ứng của hoạt động khoa học, đổi mới sáng tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Những giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN và ĐMST trong các đơn vị sự nghiệp của tinh; Thực trạng về sáng tạo kỹ thuật và ứng dụng thành tựu của KH&CN của tỉnh Thanh Hoá, giải pháp thúc đẩy đáp ứng yêu cầu phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh…

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/006513ff49619d3fc4709-20231010120213-e.jpg
PGS.TS. Lê Văn Trưởng - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức trình bày tham luận tại diễn đàn
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/f8c1e120bbbe6fe036af10-20231010120210-e.jpg
PGS.TS. Phạm Thế Anh - Trưởng khoa CNTT&TT trình bày tham luận tại diễn đàn
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/ccadfabba725737b2a3415-20231010120203-e.jpg
ThS. Trần Duy Bình – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hoá trình bày tham luận tại diễn đàn
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/1f97bb4de1d3358d6cc211-20231010120130-e.jpg

PGS.TS. Đoàn Văn Trường - Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hoá trình bày tham luận tại diễn đàn

Tại diễn đàn các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận có giá trị của các tác giả: PGS.TS. Lê Văn Trưởng - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức: “Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tinh, giai đoạn 2021-2030”; PGS.TS. Phạm Thế Anh – Trưởng khoa CNTT&TT, Trường ĐH Hồng Đức: “Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực các ngành công nghệ phục vụ chuyển đổi số tại Trường ĐH Hồng Đức, góp phần thực hiện giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021 -2023”; PGS.TS. Đoàn Văn Trường - Trường ĐH VHTT&DL: “Thực trạng và các giải pháp nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hoá góp phần đáp ứng yêu cầu kinh tế  - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 -2023”; ThS. Trần Duy Bình – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hoá: “Thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng thông tin KH&CN, sàn giao dịch công nghệ, thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , giai đoạn 2021 – 20230”; Ông Lê Văn Cuông - Nguyên Phó đảng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá: “Những giải pháp nâng cao năng lực KH&CN, ĐMST, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN, công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2021-2030”;….

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/1f9a8152jpg-20231010124206-e.jpg
TS. Nguyễn Ngọc Tuý – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến tại diễn đàn
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/b1f9e43fbea16aff33b012-20231010120134-e.jpg
TS. Hoàng Bá Tường - Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến tại diễn đànMedia/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/07489770caee1eb047ff14-20231010120148-e.jpg

 PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến tại diễn đàn

Cũng tại diễn đàn, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các trường đại học; các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ cho đội ngũ trí thức của tỉnh Thanh Hóa; những vấn đề đặt ra trong hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá như: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các ngành, các lĩnh vực khác nhau và làm công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh; xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung của tỉnh….

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/ce1abea8e436306869277-20231010120151-e.jpg

Toàn cảnh diễn đàn

Với nội dung phong phú, đa dạng diễn đàn khoa học “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động khoa học, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 -2030” đã thành công tốt đẹp; đưa ra được các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, những vấn đề mới, vấn đề quan trọng trong hoạt động KH&CN, qua đó tạo được sự thống nhất trong các vấn đề phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; là cơ sở khoa học quan trọng để các nhà quản lý, các chuyên gia hoạch định chính sách tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND, Tỉnh uỷ Thanh Hoá về chủ trương, đường lối trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực KH&CN, ĐMST, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Thanh Hoá nói riêng đến năm 2030./.

 Trung tâm CNTT&TT

 

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Thông tin khoa học công nghệ