Trường Đại học Hồng Đức tham dự Hội thảo khoa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nội dung về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

31/10/2023

Ngày 31/10/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo khoa học tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nội dung về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội thảo. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/nvm0773-20231031043357-e.jpg
Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/z4834383002769-0a285b97df9cd6492c1f6ef9db795831-20231031020808-e.jpg
Quang cảnh đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trường Đại học Hồng Đức

Dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, các tổ chức, các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục và đào tạo; các chuyên gia, và các nhà khoa học.

Tại điểm cầu Trường Đại học Hồng Đức có PGS. TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo và chuyên viên phòng QLKHCN&HTQT tham dự Hội thảo.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/nvm0780-20231031043357-e.jpg
Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Phạm Quang Hưng báo cáo tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe, ông Phạm Quang Hưng - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GDĐT trình bày Báo cáo kết quả về hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29. Theo đó, báo cáo nêu rõ: Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành Giáo dục; giúp nâng cao chất lượng, vị thế và uy tín của giáo dục và đào tạo Việt Nam, không chỉ ở tầm khu vực mà cả bình diện quốc tế. Trong 10 năm qua, Bộ GDĐT đã chủ động và chủ trì đàm phán, thực hiện ký kết 161 Điều ước và Thỏa thuận quốc tế và thúc đẩy quan hệ với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; tham gia một số cơ chế tiểu vùng, khu vực và liên khu vực ASEAN, ASEM, APEC,... góp phần nâng tầm hợp tác quốc tế trong GDĐT.

10 năm qua cũng ghi dấu nhiều kết quả nổi bật về đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn ngoài ngân sách. Giai đoạn 2013-2022, có 3.535 người là giảng viên các trường đại học và cao đẳng đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Hiện có khoảng gần 200.000 du học sinh Việt Nam đi học nước ngoài ở bậc trung học phổ thông, đại học và sau đại học, tương đương khoảng 40.000 người đi học mỗi năm (tăng khoảng 2,5 lần so với giai đoạn trước 2013). Số lượng lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam cũng tăng lên trong 10 năm qua, với số lượng hiện khoảng 22.000 người, trong đó lưu học sinh diện Hiệp định gần 4000 người.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/z4834383123227-37b01cecda7771e07b02042accf72454-20231031020808-e.jpg

PGS. TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham dự Hội thảo dưới hình thức trực tuyến

Thực hiện Nghị quyết 29, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu. Theo số liệu Bộ GDĐT đang quản lý, tính đến tháng 6/2023, trên cả nước có 408 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của 44 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với 102 cơ sở giáo dục đại học nước ngoài của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với các giải pháp tương đối toàn diện và đồng bộ, hoạt động đầu tư vào giáo dục Việt Nam đã có những bước tiến dài sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29. Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 6 năm 2022, tổng vốn FDI trong lĩnh vực giáo dục trên cả nước là hơn 4,5 tỷ USD với 605 dự án đến từ 33 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Từ kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về khoa học và công nghệ, cũng như như những hạn chế, khó khăn đặt ra, tại Hội thảo, đại diện các cơ sở giáo dục đại học, nhà khoa học đã có những trao đổi về định hướng trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, nhấn mạnh tới việc cần tăng cường nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu khoa học theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật tạo thuận lợi cho nghiên cứu khoa học; thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, giữa cơ sở đại học với các viện nghiên cứu; hình thành những trung tâm nghiên cứu mạnh; quan tâm và tập trung cho đào tạo nhân tài…

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/nvm0760-20231031043357-e.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi, góp ý của đại diện các Bộ, ngành, cơ sở giáo dục đại học, các nhà khoa học tại Hội thảo. Các ý kiến đều đánh giá cao dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 nội dung về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, trong đó nhấn mạnh những chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo qua 10 năm.

Theo Thứ trưởng, trong điều kiện đất nước còn khó khăn, đầu tư nguồn lực cho khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế có hạn, song so với cách đây 10 năm hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế đã có sự thay đổi lớn. Những kết quả này là sự khích lệ, là niềm tin để trong tương lai, nếu có nguồn lực đầu tư lớn hơn, cơ chế tốt hơn, các kết quả sẽ nhiều hơn nữa.

Với các ý kiến thảo luận tại Hội thảo tập trung vào một số nhóm vấn đề về chủ trương, chính sách chung; về việc hoàn thiện thể chế; tăng cường nguồn lực đầu tư; quan tâm tới yếu tố con người, thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài; vấn đề về chuyên môn, học thuật; vấn đề về quản lý nhà nước… Thứ trưởng đề nghị các đơn vị đầu mối xây dựng báo cáo ghi nhận đầy đủ và xem xét tiếp thu phù hợp.

Thứ trưởng cũng mong muốn, các ban, bộ, ngành trung ương, các cơ sở giáo dục đại học, các Sở GDĐT, các chuyên gia, nhà khoa học… sau Hội thảo này sẽ tiếp tục tham góp ý kiến bằng văn bản hoặc trao đổi để Bộ GDĐT tiếp tục  hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thông qua Hội thảo, Trường ĐH Hồng Đức cũng đã có những định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng những yêu cầu mới và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên; tranh thủ mọi nguồn lực duy trì cũng như thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế mới phù hợp với năng lực, khả năng phát triển của Nhà trường, góp phần nâng cao vị thế Nhà trường ở trong và ngoài nước.

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Thông tin khoa học công nghệ