Nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn tỉnh Thanh Hoá”

14/05/2024

Sáng ngày 14/3/2024, tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ (KHCN): “Đổi mới tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn tỉnh Thanh Hoá” do TS. Lê Văn Minh, Trưởng khoa Lý luận chính trị - Luật làm chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Hồng Đức chủ trì thực hiện. Hội đồng nghiệm thu được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
        
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202405/Images/4-20240514103659-e.jpg

Quang cảnh Hội đồng nghiệm thu

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202405/Images/2-20240514103629-e.jpg
PGS.TS. Lê Thiên Hương - Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo do PGS.TS. Lê Thiên Hương đến từ Học viện Hành chính quốc gia làm chủ tịch Hội đồng, cùng với sự tham gia của các thành viên hội đồng là các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Sài Gòn, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá và Công an huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Tham dự buổi nghiệm thu còn có PGS. TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Hồng Đức; đại diện lãnh đạo phòng QLKHCN&HTQT; thành viên nhóm nghiên cứu và các giảng viên, sinh viên quan tâm đến chủ đề nghiên cứu của đề tài.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202405/Images/5-20240514103709-e.jpg

 PGS. TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi nghiệm thu

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202405/Images/6-20240514103709-e.jpg
TS. Lê Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của đề tài

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Lê Văn Minh đã trình bày những kết quả nghiên cứu chính cũng như các sản phẩm đạt được của đề tài. Theo đó, Đề tài đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện (cả số lượng, chất lượng, ưu điểm và hạn chế) về thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa hiện nay, chỉ rõ nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế đó. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận về vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã; về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã; đưa ra một số nhận xét và những kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài ra, đề tài còn tham gia đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; có 02 bài báo khoa học: 01 bài đăng trên tạp chí quốc tế; 01 bài đăng ở Tạp chí trong nước.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202405/Images/1-20240514103628-e.jpg
Hình ảnh trực tuyến tại Hội đồng nghiệm thu

Đánh giá về kết quả của các đề tài KHCN cấp Bộ, các thành viên của các Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận chung về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã; là nguồn tài liệu tham khảo đối với các cơ sở đào tạo trình độ đại học và sau đại học về Luật học. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của đề tài còn là tài liệu tham khảo đối với cơ quan lập pháp trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về chính quyền địa phương, là cơ sở để Ủy ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham khảo để đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu với kết quả 7/7 phiếu đồng ý thông qua./.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202405/Images/9-20240514103834-e.jpg

 Quang cảnh Hội đồng nghiệm thu

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202405/Images/3-20240514103658-e.jpg

PGS. TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiêm cứu chụp ảnh lưu niệm tại buổi nghiệm thu đề tài

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Thông tin khoa học công nghệ